N Á V R H Všeobecne záväzné nariadenie obce Šarišská Trstená o organizácii miestneho referenda

23.11.2021 09:25

Kontakt

Obec Šarišská Trstená Šarišská Trstená 42
082 14
051 / 7997719 obecstrstena@gmail.com