Výzva na predloženie ponuky na predmet obstarávania - Oprava obecnej komunikácie.

16.05.2017 08:18

Kontakt

Obec Šarišská Trstená Šarišská Trstená 42
082 14
051 / 7997719 obecstrstena@gmail.com