Zápis detí do 1. ročníka ZŠ Podhorany

14.04.2020 09:42

ZŠ Podhorany - oznam

ZŠ Podhorany - žiadosť

/Tlačivo  žiadosti je možné si vyzdvihnúť aj na OcÚ v Šarišskej Trstenej/

Kontakt

Obec Šarišská Trstená Šarišská Trstená 42
082 14
051 / 7997719 obecstrstena@gmail.com