Obecné zastupiteľstvo

 
 
   Rokovací poriadok OcZ schválený 27.8.2010 a s účinnosťou od 13.9.2010 k nahliadnutiu: Rokovací poriadok OcZ.PDF

Kontakt

Obec Šarišská Trstená Šarišská Trstená 42
082 14
051 / 7997719 obecstrstena@gmail.com