Správne poplatky

 
Správne poplatky platné od  01.01.2014 : Sadzobník správnych poplatkov - stavebný úrad.pdf (1685346)
 
 
 
Správne poplatky platné od 01.01.2013: Spravne_poplatky_od_01012013 (2).pdf

Kontakt

Obec Šarišská Trstená Šarišská Trstená 42
082 14
051 / 7997719 obecstrstena@gmail.com