ÚRADNÁ Tabuľa

OZNÁMENIE O ZAČATÍ SPRÁVNEHO KONANIA VO VECI VYDANIA ROZHODNUTIA NA VÝRUB DREVINY A NARIADENIE MIESTNEJ OBHLIADKY

Voľby do NR SR rok 2020

23.10.2019 09:25
Žiadosť o voľbu poštou.pdf 
23.10.2019 09:24
Voľba poštou voliča s trvalým pobytom na území SR, v čase voli.pdf 
23.10.2019 09:22
Oznámenie elektronickej adresy.pdf 

Kontakt

Obec Šarišská Trstená Šarišská Trstená 42
082 14
051 / 7997719 obecstrstena@gmail.com