ÚRADNÁ TabuľA

 

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí územného konania a upustenia od ústneho pojednávania pre stavbu : "MATERSKÁ  ŠKOLA"

 
 
 

OZNÁMENIE O ZAČATÍ SPRÁVNEHO KONANIA VO VECI VYDANIA ROZHODNUTIA NA VÝRUB DREVINY A NARIADENIE MIESTNEJ OBHLIADKY

Kontakt

Obec Šarišská Trstená Šarišská Trstená 42
082 14
051 / 7997719 obecstrstena@gmail.com