Verejné obstarávanie

 

Rok 2021

Výzva na predloženie ponúk - stavebný  dozor MŠ v obci Šarišská Trstená.pdf (241732)

 
 
 
 

Výzva na predloženie ponuky PD vodovod .pdf (230142)

Prilohač.1_Zmluva_o_dielo PD.doc (74752)

Príloha č. 2 Návrh na plnenie kritéria.docx (27017)

Príloha č. 3- Čestné vyhlásenie.docx (19672)
 

 
 

Výzva na predloženie ponuky stavebný dozor - vodovod.pdf (228410)

 
 
 

 Verejné obstarávanie  roky 2017 - 2020

ROK 2017

 
 
 
 
Výzva na predloženie ponuky.PDF  "Šarišská Trstená - Zásobovanie vodou, časť: Rozvod vody pre MRK"
 
 

ROK 2018

 
 
 
 
 
 

ROK 2019

 
 
 
 
 
 

ROK 2020

 
 
 
 
 

 

 
 

Kontakt

Obec Šarišská Trstená Šarišská Trstená 42
082 14
051 / 7997719 obecstrstena@gmail.com