Rozpočet obce

NÁVRH ROZPOĆTU NA ROK 2022

 
 
 

Návrh rozpoćtu na rok 2021

 
 
 
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK  2020
 
 
 
 

 

 
 

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK  2019

Záverečný účet obce Šarišská Trstená za rok 2018

Stanovisko HK k záverečnému účtu obce za rok 2018

Rozpočet 2019 - príjmy.pdf (815792)

 Rozpočet 2019 - výdavky.pdf (3623908)

 
 

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018

 

NÁvrh rozpočtu na rok 2017

Stanovisko k záverečnému účtu za rok 2017.doc 

Záverečný účet obce Šarišská Trstená za rok 2017

Stanovisko k rozpoctu 2017

Viacročný rozp.2017 - 2019

Návrh rozpočtu 2017

 

Návrh rozpočtu na rok 2016

Stanovisko hl. kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Šarišská Trstená na rok 2016

Návrh rozpočtu 2016

Návrh viacročného rozpočtu obce Šarišská Trstená na rok 2016-2018

 

Návrh rozpočtu na rok 2015

Stanovisko hl. kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Šarišská Trstená na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015

Záverečný Účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

 

Kontakt

Obec Šarišská Trstená Šarišská Trstená 42
082 14
051 / 7997719 obecstrstena@gmail.com